จีคลับรอยัล “อาดิดาส-ไนกี้”

จีคลับรอยัล
จีคลับรอยัล บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสิทธิประโยชน์สมาคมลูกหนังไทย เรียก 3 แบรนด์เสนอตัวทำชุดแข่งทีมชาติไทยชี้แจง ก่อนประกาศผลวันที่ 9 กันยายนนี้ โดยไม่มีชื่อของแบรนด์ดังอย่าง อาดิดาส และ ไนกี้ ร่วมวง
ภายหลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกสมาคม และผู้บริหาร จนมีการประกาศยกเลิกสัญญาต่าง ๆ ที่เคยทำไว้ถึงแค่สิ้นปี 2559 เท่านั้น พร้อมมีการมอบหมายให้บริษัท บริษัท แพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยสิ่งที่แฟนบอลให้ความสำคัญมาก คือ ชุดแข่งขันของทีมชาติไทยชุดใหม่ว่าจะได้แบรนด์ใดเป็นผู้ผลิต ล่าสุด บริษัท แพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีการออกประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจ รับสิทธิเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์สินค้า และสินค้าที่ระลึก ของสมาคมฯ จํานวน 3 กลุ่มสินค้า นั้น ปรากฏว่า มีผู้สนใจเสนอแผนงาน เงื่อนไข และค่าตอบแทน ให้พิจารณา ดังนี้

สินค้ากลุ่มที่ 1 ชุดแข่งขัน ชุดซ้อมชุดเดินทางชุดลําลอง ถุงเท้ารองเท้า และแบบตัวอักษรแบบหมายเลข มีผู้เสนอแผนจํานวน 4 ราย ประกอบด้วย
บริษัท คาสคาเบล เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด
บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จํากัด
บริษัท วาร่า การ์เม้นท์ จํากัด

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอแผน บริษัท คาสคาเบล เทรดดิ้ง จํากัด มีทุนจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ตามที่กําหนด จึงไม่รับข้อเสนอไว้พิจารณา ส่วนอีก 3 บริษัท มีคุณบัติถูกต้อง จึงรับข้อเสนอไว้พิจารณา ตามขั้นตอนซึ่งจะเชิญกรรมการผู้มีอํานาจของทั้ง 3 บริษัทมาชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมของผู้เสนอแผน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคมฯ ก่อนจะประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน ตามที่กําหนดไว้

สินค้ากลุ่มที่ 2 คือ ฟุตบอลสําหรับแข่งขัน และฟุตบอลที่ระลึกมีผู้เสนอแผน 2 ราย ได้แก่ บริษัท แกรนด์ สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด และ บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัด จะเชิญทั้ง 2 รายเข้ามาชี้แจงรายละเอียด เช่นกัน