สมัครเกมส์ปั่นแปะ ไอดีไลน์ จีคลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครเกมส์ปั่นแปะ ตัวเลขในวงเล็บเป็นงวดเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้มีการปัดเศษ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผลรวมของแต่ละตัวเลขอาจแตกต่างจากยอดรวมที่แสดง

การคำนวณตัวเลขที่สำคัญ
ผลตอบแทนจากการใช้ทุน (ROCE) % = กำไรก่อนหักภาษี + ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ X 100
สินทรัพย์รวม – หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย (เฉลี่ยระหว่างงวด)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สมัครเกมส์ปั่นแปะ (ROE), % = กำไรสำหรับงวด X 100
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ยระหว่างงวด)
อัตราส่วนทุน % = ทุน x 100
สินทรัพย์รวม – เงินทดรองรับ
เกียร์% = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – เงินลงทุนในตลาดเงิน x 100
ทุน

กำไรต่อหุ้น EUR = กำไรสำหรับเจ้าของบริษัทแม่
จำนวนหุ้นเฉลี่ยระหว่างงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน
กระแสเงินสดต่อหุ้นก่อนรายการทางการเงิน EUR = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน + กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จำนวนหุ้นเฉลี่ยระหว่างงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน

ทุนต่อหุ้น EUR = ส่วนของเจ้าของบริษัทแม่
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน
เงินปันผลต่อหุ้น EUR = เงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน
อัตราการจ่าย % = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
กำไรต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แท้จริง % = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
ใบเสนอราคาปิดงวด
อัตราส่วนราคา/กำไร (P/E) = ใบเสนอราคาปิดงวด
กำไรต่อหุ้น
ราคาหุ้นเฉลี่ย EUR = มูลค่ารวมของหุ้น EUR ที่ซื้อขาย
จำนวนหุ้นเฉลี่ยที่ซื้อขายระหว่างงวด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ล้านยูโร = จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด × ราคาปิดงวด
สำนักพิมพ์:ไตรมาส: 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560:

รายรับของกลุ่มอยู่ที่ 1,256.4 โครนสวีเดน (1,118.5) ล้าน เพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 10 เปอร์เซ็นต์
รายได้หนังสือกีฬาเพิ่มขึ้น 36% เนื่องจากส่วนต่างของหนังสือกีฬาอยู่ที่ 8.2% การเติบโตตามปกติของมูลค่าการซื้อขายกีฬาอยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์
รายได้จากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 218.4 โครนสวีเดน (265.1) ล้านดอลลาร์ ลดลง 18 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของค่าเงินในเชิงลบ ผลกระทบเชิงลบจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด และการตลาดที่เพิ่มขึ้น
อัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 17.4 (23.7) เปอร์เซ็นต์
หลังไตรมาส:บริษัทได้ดำเนินมาตรการด้านประสิทธิภาพที่จะลดต้นทุนสุทธิได้ปีละ 50-60 ล้านโครนสวีเดน ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างใหม่ประมาณ 15 ล้านโครนสวีเดนจะถูกนำไปใช้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2018
ระยะเวลา: เต็มปี 2560:

รายรับของกลุ่มเพิ่มขึ้น 15% เป็น 4,716.5 (4,117.3) โครนสวีเดน โดยเติบโตแบบออร์แกนิก 9 เปอร์เซ็นต์
รายได้จากการดำเนินงาน (EBIT) เท่ากับ 882.2 (946.4) โครนสวีเดน
กำไรสุทธิ 786.5 (878.0) ล้านโครนสวีเดน คิดเป็น 5.68 (6.34) โครนาสวีเดนต่อหุ้น
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีจำนวน 946.7 (1,168.5) ล้านโครนสวีเดน
คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าจะแจกจ่าย 393.1 (658.9) ล้านโครนสวีเดนซึ่งสอดคล้องกับ 2.84 SEK (4.76) ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ตามที่แจ้งในเดือนมีนาคม 2560

ข้อมูลสำคัญ

SEK m ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เ ม.ค.-ธ.ค. 2560 ม.ค.-ธ.ค. 2559 เ

รายได้ 1 256,4 1 118,5 12% 4 716,5 4 117,3 15%
กำไรขั้นต้น 903,0 830.6 9% 3 419,4 3 078,0 11%
รายได้จากการดำเนินงาน (EBIT) 218,4 265,1 -18% 882,2 946,4 -7%
EBIT margin 17,4% 23,7% -6% 18,7% 23,0% -4%
รายได้สุทธิ 198,9 243,6 -18% 786,5 878,0 -10%
กำไรต่อหุ้น (SEK) 1,44 1,76 -18% 5,68 6,34 -10%
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 278,9 332,2 -16% 946,7 1 168,5 -19%
รายได้จากคาสิโน 867,3 823,7 5% 3 437,9 2 907,8 18%
มูลค่าการซื้อขายรวมของหนังสือกีฬา 5 965,4 6 117,7 -2% 23 117,5 24 392,1 -5%
รายได้จากหนังสือกีฬา 359,3 264,4 36% 1 140,3 1 080,4 6%
ระยะขอบหนังสือกีฬาหลังจากวางเดิมพันฟรี 8,2% 6,6% 6,9% 6,5%
เงินฝาก 4 362,4 3 947,1 11% 16 308,0 14 457,6 13%
ลูกค้าที่ใช้งาน 615 499 573 277 7%

สารจาก CEO, Pontus Lindwall:

“รายได้สำหรับไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 1,256.4 (1,118.5) โครนสวีเดน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 การเติบโตได้รับแรงหนุนจากหนังสือกีฬา ซึ่งเราเห็นอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 8.2 เปอร์เซ็นต์ และการเติบโตของมูลค่าการซื้อขายรวมไม่รวมผลกระทบจากสกุลเงิน . การเติบโตดังกล่าวบ่งชี้ว่าหนังสือกีฬาบนเว็บบนมือถือใหม่ของ Betsson ซึ่งเปิดตัวในแบรนด์หลักในช่วงไตรมาสดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าจนถึงตอนนี้ การเติบโตของรายได้คาสิโนแข็งแกร่งในภูมิภาคยุโรปตะวันตก แต่ภูมิภาคนอร์ดิกแสดงการลดลงในคาสิโนเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง

รายได้จากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 218.4 โครนสวีเดน (265.1) ล้านดอลลาร์ ลดลง 18% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 การใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากค่าเงิน และผลงานเชิงลบจากบริษัทที่ซื้อกิจการมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้

การดำเนินการเพื่อปรับปรุงธุรกิจ
เราได้ระบุและเริ่มดำเนินการปรับปรุงจำนวนหนึ่งทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด การเปิดตัวระบบ front-end ใหม่สำหรับคาสิโนและหนังสือกีฬาบนเดสก์ท็อปและแอพควรจะแล้วเสร็จในปี 2018 Betsson จะเน้นการใช้จ่ายด้านการตลาดในตลาดหลักด้วยความทะเยอทะยานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น เราได้ลดปริมาณการตลาดสำหรับสหราชอาณาจักร

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2018 Betsson ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่ องค์กรใหม่ที่ประจบสอพลอจะช่วยให้บริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่ดำเนินการซึ่งเป็นเจ้าของโดย Betsson AB เป็นผู้นำในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ Betsson AB ได้สั่งให้มีการทบทวนอย่างอิสระในเดือนธันวาคม 2017 รายงานดังกล่าวยอมรับว่า Betsson มีความรับผิดชอบในการเล่นเกมอย่างจริงจังและยังเสนอทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เล่น เครื่องมือ แต่ยังชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงงานเพิ่มเติมในพื้นที่นี้ มีการดำเนินการและผลลัพธ์จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายบริหารของ Betsson AB และคณะกรรมการบริษัท และด้วยการรายงาน KPI ในรายงานระหว่างกาลต่อไป

เมื่อฉันก้าวเข้ามาเป็นซีอีโอในเดือนกันยายน การกระทำแรกของฉันคือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่บริษัทอยู่ และร่วมกับฝ่ายบริหารได้กำหนดแผนในการนำ Betsson กลับสู่การเติบโตและรายได้ที่สูงขึ้น จะใช้เวลาสักครู่ก่อนที่ฉันจะพอใจ แต่เรากำลังดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคาดว่าจะเห็นผลในปลายปีนี้”

ข้อมูลการนำเสนอ
Betsson ขอเชิญสื่อมวลชน นักวิเคราะห์ และนักลงทุนมาที่สำนักงานของ Betsson ที่ Regeringsgatan 28 สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:00 น. CET เพื่อนำเสนอรายงานระหว่างกาลกับ CEO Pontus Lindwall และ CFO Kaaren Hilsen . การนำเสนอจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและตามด้วยช่วงคำถามและคำตอบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ผ่านทางเว็บคาสต์และการประชุมทางโทรศัพท์

หากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ โปรดโทร:
สหราชอาณาจักร: +44 2033645374
SE: +46 850556474
สหรัฐฯ: +1 8557532230

หากต้องการชมการออกอากาศทางเว็บของงานนำเสนอ:
ไปที่ www.betssonab.com หรือ
https://edge.media-server.com/m6/p/o23u2imd

ติดต่อ
Pontus Lindwall ประธานและ CEO +46 (0)8 506 403 00
Kaaren Hilsen, CFO +46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com
Pia Rosin, VP Corporate Communications +46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ Betsson AB จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามระเบียบว่าด้วยการละเมิดตลาดของสหภาพยุโรป ข้อมูลถูกส่งเพื่อเผยแพร่ผ่านหน่วยงานของผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ข้างต้น เวลา 07.30 น. CET วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

คัลการี อัลเบอร์ตา 08 ก.พ. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Resverlogix Corp. (“Resverlogix” หรือ “บริษัท”) (TSX:RVX) เน้นย้ำถึงความสำเร็จที่สำคัญล่าสุดและเป้าหมายปี 2018 ในวันนี้

ความสำเร็จล่าสุด

บริษัทเพิ่งประสบความสำเร็จในความสำเร็จที่สำคัญหลายประการ:

1) บริษัทได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (“FDA”) ของโปรโตคอลการทดลองทางคลินิก BEtonMACE ระยะที่ 3
2) สหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่ 15 ที่เข้าร่วมใน BEtonMACE
3) มากกว่า 95% ของผู้ป่วยประมาณ 2,400 รายที่ระบุไว้ในโพรโทคอลการทดลองทางคลินิกของ BEtonMACE ระยะที่ 3 ได้รับการลงทะเบียนแล้ว
4) บริษัทยังได้รับการยอมรับจากอย.ในการขอเริ่มการทดลองฟอกไตระยะที่ 2a;
5) บริษัทได้ระดมทุนเพิ่มเติมเกินกว่า 100 ล้านดอลลาร์และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวน
6) บริษัทไม่มียอดหนี้คงค้าง

ในช่วงต้นปี 2018 บริษัทได้ทำข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ Medison Pharma Ltd. สำหรับผู้นำด้านการรักษาของบริษัทที่ชื่อ apabetalone (RVX-208) ในอิสราเอลและปาเลสไตน์

เป้าหมายปี 2018

สำหรับปี 2018 บริษัทตั้งเป้าที่จะเริ่มการลงทะเบียนผู้ป่วยในสหรัฐฯ ในการทดลอง BEtonMACE ระยะที่ 3 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 โดยจะทำการวิเคราะห์การประเมินขนาดตัวอย่างใหม่ประมาณกลางปี ​​2018 และลงทะเบียนใน BEtonMACE ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สองของปี 2018 โดยอิงจาก ปัจจุบันตั้งเป้าไปที่ผู้ป่วย 2,400 ราย และมีข้อมูลระดับบนสุดประมาณปลายปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายสุ่มผู้ป่วยรายแรกในการทดลองทางคลินิกการล้างไตระยะที่ 2a และลงทะเบียนผู้ป่วยรายแรกในการทดลองทางคลินิกของ Fabry Disease ในช่วงไตรมาสที่สอง ปี 2561

บริษัทตั้งใจที่จะเพิ่มทุนเพิ่มเติมในระหว่างและหลังไตรมาสแรกของปี 2561 เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานและเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสในการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม ซึ่งบางส่วนคาดว่าจะมีการชำระเงินล่วงหน้า

Donald J. McCaffrey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าและความสำเร็จมากมายที่เราทำในปีที่แล้ว และกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับปีปัจจุบัน ด้วยข้อมูลระดับบนสุดที่คาดว่าจะพร้อมใช้งานในช่วงสิ้นปีนี้ ยังคงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและสำคัญยิ่งสำหรับ Resverlogix และผู้ถือหุ้นของบริษัท”

การตรวจสอบการเพิกถอนการแก้ไข

ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ จากการที่บริษัทพึ่งพาการยกเว้นความยากลำบากทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 87 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทเคยประกาศก่อนหน้านี้กับบริษัท Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co. Ltd. นั้น TSX ได้เริ่มทบทวนการแก้ไขรายการแก้ไขอัตโนมัติซึ่งก็คือ แนวปฏิบัติปกติเมื่อผู้ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอาศัยข้อยกเว้นนี้ บริษัทคาดว่าฐานะการเงินของบริษัทจะดีขึ้นโดยการเพิ่มทุน บริษัทได้รับการขยายเวลา 60 วันเป็นวันที่ 12 เมษายน 2018 สำหรับการตรวจสอบ TSX เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงรายการ TSX ทั้งหมดของบริษัท

เกี่ยวกับ Resverlogix

Resverlogix กำลังพัฒนา apabetalone (RVX-208) ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กชั้นหนึ่งซึ่งเป็นตัวยับยั้ง BET แบบเลือก (bromodomain และ extra-terminal) การยับยั้ง BET bromodomain เป็นกลไกของ epigenetic ที่สามารถควบคุมยีนที่ก่อให้เกิดโรคได้ Apabetalone เป็นตัวยับยั้ง BET ตัวแรกและตัวเดียวที่คัดเลือกสำหรับโบรโมโดเมนที่สอง (BD2) ภายในโปรตีน BET ที่เรียกว่า BRD4 การยับยั้งการเลือกใช้อะพาเบทาโลนต่อ BD2 ทำให้เกิดผลกระทบทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจงโดยอาจมีประโยชน์ที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีความเสี่ยงสูง (CVD), เบาหวาน (DM), โรคไตเรื้อรัง, โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกไต, ความผิดปกติของระบบประสาท โรค, โรค Fabry, โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายและโรคกำพร้าอื่น ๆ ในขณะที่ยังคงรักษารายละเอียดด้านความปลอดภัยไว้อย่างดี Apabetalone เป็นตัวยับยั้ง BET bromodomain แบบคัดเลือกเพียงตัวเดียวในการทดลองทางคลินิกของมนุษย์ ปัจจุบัน Apabetalone กำลังได้รับการศึกษาในการทดลองระยะที่ 3 BETONMACE ในผู้ป่วย CVD ที่มีความเสี่ยงสูงที่มี DM ชนิดที่ 2 และ lipoprotein ความหนาแน่นต่ำ (HDL) ต่ำ และคาดว่าจะเริ่มในการทดลองฟอกไตระยะที่ 2a ที่ออกแบบมาเพื่อประเมิน biomarker การเปลี่ยนแปลงและพารามิเตอร์ความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสูงสุด 30 รายที่รักษาด้วยการฟอกไต

หุ้นสามัญของ Resverlogix ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX:RVX)

ติดตามเราบน Twitter: @Resverlogix_RVX

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์: ir@resverlogix.com
โทรศัพท์: 403-254-9252
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.resverlogix.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าบางอย่างตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ ซึ่งไม่ได้อิงตามข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแถลงการณ์ที่มีคำว่า “เชื่อ”, “คาดการณ์”, “แผน”, “ตั้งใจ”, ” จะ”, “ควร”, “คาดหวัง”, “ดำเนินการต่อ”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของเหตุการณ์สำคัญสำหรับการทดลองทางคลินิก BEtonMACE ระยะที่ 3 การทดลองทางคลินิกการล้างไตในไตระยะที่ 2a และการทดลองทางคลินิกของ Fabry Disease ความตั้งใจของบริษัทที่จะระดมทุนเพิ่มเติมและแสวงหาโอกาสในการออกใบอนุญาต และ บทบาทที่เป็นไปได้ของอะพาเบทาโลนในการรักษา CVD, DM, โรคไตเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกไต โรคทางระบบประสาท โรค Fabry โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และโรคกำพร้าอื่นๆ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเหตุการณ์หรือความคาดหวังใดๆ จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง โดยธรรมชาติแล้ว แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงมากมาย ซึ่งรวมถึงที่กล่าวถึงในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของเรา และ MD&A ล่าสุด ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง และสามารถดูได้ผ่าน SEDAR ที่ www.sedar.com แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับการรับรองโดยชัดแจ้งจากข้อความเตือนนี้และจัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ ResverlogixAlbany, NY, Feb. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — รายงานล่าสุดของเราเกี่ยวกับ ตลาดทัศนมาตรศาสตร์ทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าจะเพิ่มขึ้นที่ CAGR 4.1% ที่ไม่ร้อนระหว่างปี 2017 ถึง 2025 ในระดับนี้ ตลาดซึ่งมีมูลค่าในสหรัฐอเมริกา 55.974 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะดึงมูลค่า 79.871 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2568

กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากที่อ่อนแอต่อปัญหาการมองเห็น กระตุ้นอุปสงค์เป็นหลัก

การให้บริการหลักเพื่อกระตุ้นการเติบโตในตลาดโลกสำหรับการวัดสายตาคือประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีความอ่อนไหวสูงต่อปัญหาการมองเห็นที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากภาวะสุขภาพเรื้อรังที่แตกต่างกัน ได้แก่ โรคเบาหวาน นอกจากนั้น กรณีของจอประสาทตาเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุ ต้อหิน โรคจอตาจากเบาหวาน และต้อกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น ยังส่งผลต่อความต้องการในตลาดทัศนมาตรศาสตร์อีกด้วย หัวหน้านักวิเคราะห์ของรายงาน TMR กล่าวเสริมว่า “ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวตามข้อมูลของ American Association of Ophthalmology ผู้ป่วยประมาณ 20.5 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากต้อกระจก และ 7.6 ล้านคนป่วยเป็นโรคจอตาเสื่อม ดังนั้นโรคตาที่เพิ่มขึ้นและข้อผิดพลาดในการหักเหของแสงทำให้ความจำเป็นในการตรวจตาและการดูแลดวงตาเพิ่มขึ้น”

ขอดูตัวอย่างรายงาน – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=11810

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Fillips Market

ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี เราสามารถคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาทางสายตาได้มากมาย ในความเป็นจริง ประมาณ 80% ของทุกกรณีของความบกพร่องทางสายตาสามารถขัดขวางหรือรักษาให้หายขาดได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับตลาดทัศนมาตรศาสตร์ นอกจากนี้ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคอนแทคเลนส์หรือข้อมูลจำเพาะยังส่งผลดีต่อยอดขายในตลาดทัศนมาตรศาสตร์ ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบใช้แล้วทิ้ง ผู้คนต่างกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนรุ่นของแว่นตาให้เข้ากับแฟชั่นล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นเพิ่มยอดขายได้อย่างแน่นอน

ผลิตภัณฑ์หลักสองประเภทในตลาดทัศนมาตรศาสตร์ ได้แก่ อุปกรณ์บำบัดและอุปกรณ์ดูแลสายตา ส่วนการรักษาสามารถแบ่งได้อีกเป็น ยาแก้อักเสบ ยาต้านการติดเชื้อ ยาต้านเชื้อรา และยาแก้แพ้ และผู้เล่นที่เก่งกาจส่วนใหญ่จะเห็นการเดิมพันในกลุ่มยาแก้อักเสบเนื่องจากพวกเขากำลังดึงยอดขายและรายได้สูงสุดในปัจจุบัน ในปี 2559 กลุ่มนี้มีส่วนสนับสนุนรายได้โดยรวมในตลาดประมาณ 32.5%

ดาวน์โหลดโบรชัวร์รายงาน PDF: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=11810

ในทางภูมิศาสตร์ อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่สามารถสะกดโอกาสที่ดีสำหรับผู้ผลิตที่กระตือรือร้นสำหรับภูมิภาคนี้ซึ่งมีส่วนแบ่งชั้นนำของ 36.5% ในตลาดโลกสำหรับทัศนมาตรศาสตร์ในปี 2559 ตลาดได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและการดูแลสุขภาพที่แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ความตระหนักในหมู่ผู้คนเกี่ยวกับการรักษาโรคตาแบบต่างๆ ยังช่วยหนุนตลาดในภูมิภาคอีกด้วย

ผู้เล่นในตลาดทัศนมาตรศาสตร์ระดับโลกที่กระจัดกระจาย หลายคนกำลังพยายามหยุดทุกจุดเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและเดินหน้าต่อไป พวกเขาส่วนใหญ่เห็นการธนาคารในการบำบัดและการรักษาที่ดีขึ้นเพื่อชิงไหวชิงพริบคู่แข่งและความก้าวหน้าของพวกเขา บริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในตลาดได้รับตำแหน่งที่ทรงอิทธิพลจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง

ซื้อรายงานการวิจัยตลาดทัศนมาตรศาสตร์: https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=11810ไอดีไลน์ จีคลับ Group CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง

ไตรมาสที่สี่: 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2560 [1]

รายได้เพิ่มขึ้น 65% เป็น 67.8 ล้านยูโร (41.2) การเติบโตอินทรีย์คือ 48% การเติบโตแบบออร์แกนิกไม่รวมตลาดที่ปิดในปี 2560 อยู่ที่ 82%
รายได้จากตลาดที่มีการควบคุมคิดเป็น 29.0% (11.0%) ของรายได้ทั้งหมด
เงินฝากมือถือคิดเป็น 69% (67%) ของเงินฝากทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 62% เป็น 224.6 ล้านยูโร (139.1)
จำนวนลูกค้าที่ฝากเงินคือ 253,299 (176,306) เพิ่มขึ้น 44% จำนวนลูกค้าฝากใหม่คือ 128,409 (85,384) เพิ่มขึ้น 50% จำนวนลูกค้าที่ฝากกลับมาคือ 124,890 (90,922) เพิ่มขึ้น 37%
EBITDA อยู่ที่ 6.1 ม. (10.0) ยูโร ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากำไรขั้นต้นของ EBITDA 9.0% (24.2%) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับรายการที่มีผลต่อการเปรียบเทียบคือ 7.1 ม. (10.0) ยูโร ซึ่งสอดคล้องกับส่วนต่าง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 10.5% (24.2%)
กำไรต่อหุ้นคือ 0.02 ยูโร (0.10) ก่อนการเจือจาง และ 0.01 ยูโร (0.10) หลังการเจือจาง
คณะกรรมการของ LeoVegas เสนอเงินปันผล 1.20 โครนสวีเดน (1.00) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,634,564 โครนสวีเดน (12.2 ลบ.)
เหตุการณ์หลังสิ้นไตรมาส

รายได้จากการเล่นเกมสุทธิ (NGR) มีมูลค่ารวม 24.8 ล้านยูโร (14.1) ในเดือนมกราคม คิดเป็นการเติบโต 76% หากไม่รวมการเข้าซื้อกิจการของ Royal Panda NGR ในเดือนมกราคมมีมูลค่า 20.9 ล้านยูโร คิดเป็นการเติบโต 48%
LeoVegas เข้าซื้อ 51% ของหุ้นในบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายสตรีมมิ่ง CasinoGrounds.com สำหรับ 30 ม.ค. (3.1 ม.) ยูโร (3.1 ม.) โดยมีรายได้สูงสุด 15 ม. (1.5 ม.) LeoVegas เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการและเข้าครอบครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 10
LeoVegas ได้ทำข้อตกลงเพื่อซื้อทรัพย์สินมูลค่า 65 ล้านยูโร (73.5 ม.) จาก Intellectual Property & Software Limited และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากบริษัทเพิ่มเติมอีกสองแห่งที่ดำเนินการหลายแบรนด์ รวมถึง 21.co.uk, slotboss.com, Bet UK และคาสิโนในสหราชอาณาจักร ดูหน้า 10 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
LeoVegas ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการใน Nasdaq Stockholm เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
ความคิดเห็นจาก Gustaf Hagman – Group CEO and co-founder

ไตรมาสที่
4 ของปี 2017 ที่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างเหลือเชื่อเป็นหนึ่งในไตรมาสที่ดีที่สุดของเราที่เคยมีมา โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2016 และไม่รวมตลาดที่เราปิดในปี 2017 การเติบโตแบบออร์แกนิกของเรานั้นน่าทึ่งมากที่ 82% ในระหว่างไตรมาส เรายังสร้างสถิติสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินใหม่

ในช่วงไตรมาสที่ 4 LeoVegas ผ่านก้าวสำคัญ นั่นคือมูลค่าตามราคาตลาดที่สูงกว่าพันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าเรากลายเป็น “ยูนิคอร์น”

ผมภูมิใจมากที่เราสามารถทำการซื้อกิจการครั้งใหญ่ครั้งแรกของเราได้ในช่วงไตรมาสที่สี่ที่ Royal Panda ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้สำรวจตลาดเกมสำหรับบริษัทที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจโดยรวมของเรา ซึ่ง Royal Panda ทำได้ผ่านสถานะที่แข็งแกร่งในสหราชอาณาจักรและแบรนด์ระดับโลกที่ยอดเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาได้รับส่วนแบ่งรายได้จากอุปกรณ์มือถือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

Royal Panda สร้างรายได้ 5.6 ล้านยูโรในช่วงไตรมาสที่สี่ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข Q3 เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก Royal Panda ถูกรวมไว้เพียงสองเดือนของไตรมาส และเนื่องจากบริษัทปิดตลาดหลายแห่งในระหว่างปีด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ LeoVegas ปิดสาธารณรัฐเช็กและออสเตรเลีย เป็นไปตามแผนและปรับให้เข้ากับตลาดเหล่านี้ Royal Panda เติบโต 57% ในไตรมาสที่ 4 Royal Panda มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ปี 2018 และฉันภูมิใจมากที่การทำงานร่วมกันของเราได้ผลดีในวันนี้

ในช่วงไตรมาสดังกล่าว เราได้ซื้อหุ้น 51% ใน GameGrounds United AB (CasinoGrounds) บริษัทดำเนินการเว็บไซต์www.casinogrounds.comซึ่งในเวลาอันสั้นได้กลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสตรีมคาสิโนด้วยฟอรัมคาสิโนโซเชียลที่ใช้งาน